Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Ons streven is om op een professionele manier om te gaan met uw vragen. Verder hopen wij u een advies te geven dat is afgestemd op de door u gestelde hulpvraag. Mocht het zo zijn dat u niet tevreden bent met de gang van zaken, dan hopen wij dat u uw klacht direct aan ons wilt melden.

Door uw klacht aan te geven maakt u duidelijk, dat er volgens u iets veranderd moet worden. U geeft ons als psycholoog/orthopedagoog de kans om de zorg te verbeteren. Dit kan u en ons helpen, maar ook andere cliënten kunnen hier baat bij hebben. U kunt in een gesprek uw klacht noemen, of u kunt ons een mail of brief schrijven. Wij zullen uiteraard ons best doen om uw klacht te verhelpen.

Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen rechtstreeks met ons op te lossen, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een klachtenfunctionaris. Deze is volkomen onafhankelijk en ondersteunt u bij het indienen en de verdere afhandeling van uw klacht. Wij zijn aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling psychische en pedagogische zorg. Via deze link vindt u op de website van P3NL alle informatie over deze regeling. U kunt ook een mail sturen naar nip@klachtencompany.nl.

Voor meer informatie over de klachtenfunctionaris klinkt u op deze link: Hoe werkt de klachtenfunctionaris?
Hier vindt u het klachtenformulier voor de klachtenfunctionaris.

Jongeren en ouders kunnen zich ook wenden tot het AKJ, vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Zie de website www.akj.nl.