Links

Links

Algemene Links

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) is de beroeps- en belangenvereniging van en voor psychologen.

Nederlandse Vereniging voor Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO)

De NVO, de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen, is een landelijk opererende beroepsvereniging. Doel van de vereniging is om de kwaliteit van de beroepsuitoefening van haar leden –, (ortho)pedagogen en onderwijskundigen – te waarborgen en te bevorderen, en de belangen van haar leden op een herkenbare manier te behartigen.

EMDR

Informatie over EMDR, een beproefde methode voor het verwerken van traumatische gebeurtenissen.

Oudervereniging Balans

Landelijk Bureau Remedial Teachers (LBRT)

Links van mensen met wie wij samen werken

Kinderfysiotherapie Wassenaar

Voor al uw vragen rondom de motorische ontwikkeling van uw kind.

Orthopedagoog gericht op Franstalige kinderen; Alexandra Elias-Herminjard

Alexandra Elias-Herminjard werkt met (expat)kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Ze richt zich voornamelijk op schoolgerelateerde problemen. Ook voor opvoedadvies kunnen ouders bij haar terecht.

Kinderpsycholoog omgeving Haarlem; Heske van Veen

Bureau Kindzicht is gericht op onderzoek en begeleiding van kinderen en hun ouders met vragen rond het leren in het basis- en voortgezet onderwijs. Mogelijke vormen van onderzoek zijn intelligentieonderzoek, neuropsychologisch onderzoek, dyslexieonderzoek, aandachtsonderzoek. Begeleiding o.a. m.b.v. Braingame Brian en de Training Zelf plannen voor pubers.

Studiekring Wassenaar

Studiekring is een instituut voor huiswerkbegeleiding en bijles gericht op leerlingen binnen het voortgezet onderwijs en de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs. Ook bieden zij een examentraining aan. Studiekring heeft meerdere vestigingen door heel Nederland.

Remedial Teaching Laurien van Dijk

U kunt contact opnemen met Laurien van Dijk door haar een e-mail te sturen naar laurienvandijk.rt@xs4all.nl of haar te bellen op 06-41386413. Laurien is ook gevestigd op de Oostduinlaan.

Kinderpsycholoog/speltherapie Anne Kooijman

Anne Kooijman is kinderpsycholoog en speltherapeut en werkzaam in Wassenaar.

Praktijk Tazelaar

Marion Tazelaar werkt met adolescenten, jongvolwassenen, partners en gezinnen.

Praktijk voor rouwverwerking: Zeg t maar

Praktijk voor rouwverwerking van Johanneke de Vries.

www.iedereentelt.nl