Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

1. Hoe bereid ik mijn kind voor?

Wat betekent een onderzoek voor uw kind?

Tijdens het onderzoek krijgen de kinderen diverse opdrachten, die heel afwisselend zijn en waarvan de meeste niet te lang duren. Vaak komen de kinderen een beetje nerveus bij ons binnen, omdat ze niet weten wat hen precies te wachten staat. Al heel snel is dat over en voelen ze zich prima op hun gemak. Het is niet nodig dat ouders erbij blijven.
We maken het onderzoek voor het kind zo aantrekkelijk mogelijk, opdat hij/zij optimaal presteert. Indien nodig lassen we meerdere rustmomenten in. Dit is vooral het geval bij jonge kinderen of kinderen met concentratieproblemen. Vrijwel alle kinderen zeggen na afloop het onderzoek leuk te hebben gevonden.

Wat vertelt u uw kind?

U kunt uw kind het beste op het onderzoek voorbereiden door hem/haar in grote lijnen de ware reden te vertellen, of in het geval van leerproblemen door aan te sluiten bij problemen die uw kind naar uw mening ervaart (“We hebben gemerkt dat jij het vervelend vindt dat het lezen nog niet zo vlot gaat, daarom hebben we iemand gevraagd om daar samen met jou eens naar te kijken”). Het is voor kinderen vaak heel bevrijdend te merken dat de ouders aandacht besteden aan hun vragen en problemen. Als uw kind wil weten wat er precies getest wordt, kunt u zeggen dat er onder andere gepraat wordt, en dat gekeken wordt naar het lezen, rekenen, schrijven e.d., en naar wat daarmee samenhangt, bijvoorbeeld (goed) kunnen onthouden.

2. Hoe werkt het met gescheiden ouders?

Regelmatig worden er in onze praktijk kinderen aangemeld waarvan de ouders zijn gescheiden, of waarvan de ouders van plan zijn op korte termijn te gaan scheiden. Voor ouders van deze kinderen is het belangrijk om op de hoogte te zijn van onderstaande informatie. Dit om misverstanden of mogelijke problemen in de toekomst te voorkomen.

Er zijn in de wet afspraken gemaakt over de mate waarin ouders recht hebben om geïnformeerd te worden over de aanmelding van hun kind bij een hulpverlener. Als er door de rechter een voorlopige voorziening is uitgesproken of beide ouders hebben na de scheiding het gezag over het kind, dan moeten beide ouders toestemming geven voor aanmelding van het kind. Ook hebben dan beide ouders recht op informatie over de behandeling en eventueel inzage in het dossier.

Als er één ouder is die niet met het gezag is bekleed, hoeft er aan deze ouder geen toestemming worden gevraagd voor aanmelding. Deze ouder heeft ook geen recht op volledige inzage in het dossier. Wel heeft deze ouder recht op belangrijke informatie over het kind.

De wet stelt dat de ouder die het gezag heeft de andere ouder van belangrijke informatie moet voorzien. Als dit niet mogelijk is kan de psycholoog/orthopedagoog, bijvoorbeeld aan de hand van een kort verslag, deze informatie zelf verstrekken. In hoeverre een ouder betrokken wordt in de behandeling van een kind is naar beoordeling van de psycholoog/orthopedagoog. Deze zal daarbij altijd het belang van het kind vooropstellen.

3. Wat als ik niet tevreden ben over Vrijmoet & Maatman?

Ons streven is om op een professionele manier om te gaan met uw vragen. Verder hopen wij u een advies te geven dat is afgestemd op de door u gestelde hulpvraag. Mocht het zo zijn dat u niet tevreden bent met de gang van zaken, dan hopen wij dat u uw klacht direct aan ons wilt melden. Door uw klacht aan te geven maakt u duidelijk, dat er volgens u iets veranderd moet worden. U geeft ons als psycholoog/orthopedagoog de kans om de zorg te verbeteren. Dit kan u en ons helpen, maar ook andere cliënten kunnen hier baat bij hebben. U kunt in een gesprek uw klacht noemen, of u kunt ons een mail of brief schrijven. Wij zullen uiteraard ons best doen om uw klacht te verhelpen. Onze praktijk is aangesloten bij P3NL. Zie verder onze klachtenprocedure

Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen rechtstreeks met ons op te lossen, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij het NIP als de klacht de werkwijze van Jantien Vrijmoet-Wiersma betreft. U kunt een klacht indienen bij de NVO als het de werkwijze van Liesbeth Maatman-Fleuren betreft.

4. Hoe werkt het met betalen?

Er is een onderscheid tussen betalen bij vergoede zorg en niet-vergoede zorg.

Vergoede zorg:

Wij declareren alle kosten bij de gemeente als er sprake is van een geldige verwijzing en indicatie. Voor de indicaties: zie overzicht vergoede en niet vergoede zorg

Niet-vergoede zorg, OVP

Als er bij uw kind een psychologisch onderzoek gedaan moet worden dat niet binnen de verzekerde zorg valt, kunnen wij het hele bedrag per PIN met u afrekenen, direct na het adviesgesprek. Als u het prettiger vindt om de betaling in gedeeltes te doen kan dat natuurlijk ook. Geeft u dat dan a.u.b. tijdig aan, dan spreiden we de bedragen.

In het geval van losse gesprekken rekenen wij graag per keer met u af per PIN.

5. Is er een wachtlijst?

De praktijk streeft er naar om de wachttijden zo kort mogelijk te houden. Als wij inschatten dat u langer dan drie weken moet wachten op een eerste afspraak, zullen wij met u bespreken of u liever naar een andere praktijk wilt gaan, of dat u wilt wachten.

6. Wat moet ik doen als ik verhinderd ben?

Bent u plotseling verhinderd? Belt u dan een werkdag van 24 uur van te voren af. Belt u niet of te laat, dan moet u de gereserveerde tijd wel betalen, wij sturen u dan een ‘no show’ rekening voor het volledige bedrag van € 90,00.