Voor wie?

Voor wie?

Ouders

Ouders kunnen bij onze praktijk terecht voor vragen over de ontwikkeling van hun kind. Deze vragen kunnen betrekking hebben op:

 • Opvoedingsvragen en gedragsproblemen thuis (slapen, eten, driftbuien, angsten etc.)
 • Leerproblemen (o.a. dyslexie, intelligentieonderzoek) en werkhoudingsproblemen, concentratieproblemen, faalangst en AD(H)D.
 • Hoofdpijn of buikpijnklachten, zonder verklaarbare oorzaak
 • Begeleiding aan kinderen van gescheiden ouders
 • Verwerking van traumatische gebeurtenissen (met behulp van EMDR, voor informatie zie www.emdr.nl)
 • Omgaan met een (chronische) ziekte
 • Somberheid of driftbuien
 • Moeite hebben met het aangaan en onderhouden van sociale contacten
 • Omgaan met verdriet en rouw
 • Schoolkeuze na groep 8
 • Het onderwijsniveau bepalen van kinderen die terugkeren naar Nederland nadat ze een periode in het buitenland hebben gewoond

Behalve uitgebreid psychologisch/diagnostisch onderzoek bestaat er de mogelijkheid tot psychologische begeleiding (o.a. oplossingsgerichte therapie, EMDR-behandeling en cognitieve therapie). Zie voor verdere informatie onder ‘Werkwijze’.

Kinderen en Jongeren

Je kunt bij ons in de praktijk terecht voor allerlei vragen waar je mee kan zitten. Bijvoorbeeld omdat je vaak angstig bent, omdat het niet lekker loopt in het contact met je leeftijdgenoten of omdat je vaak buik- of hoofdpijn hebt. Ook is het mogelijk om bij ons te laten uitzoeken of je wellicht dyslectisch bent of bijvoorbeeld een concentratiestoornis (AD(H)D) hebt.

Voordat je bij ons komt, vullen je ouders een intakevragenlijst in. Daarna maken we een afspraak. Soms is het handig als je ouders eerst alleen met ons komen praten. Op deze manier weten we hoe je ouders erover denken. Het belangrijkste voor ons is, welke vraag of welke problemen jij ervaart. We gaan samen met jouw hulpvraag aan de slag. We houden contact met je ouders door met hen te bellen, te e-mailen of ze uit te nodigen voor een tussentijds gesprek.

Het is belangrijk om te weten dat wat jij hier vertelt, in vertrouwen gebeurt, en dat we nooit iets met je ouders bespreken als jij dat niet wil!

Scholen

Praktijk Vrijmoet & Maatman kan diagnostisch onderzoek in opdracht van scholen uitvoeren.

Het gaat hierbij om individuele onderzoeken, bijvoorbeeld intelligentieonderzoek, dyslexieonderzoek of onderzoek naar het aandacht- en concentratievermogen van een leerling.

Ook bestaat de mogelijkheid om groepsonderzoeken af te nemen, bijvoorbeeld de Nio in groep 8 en een dyslexiescreening in de brugklas van het voortgezet onderwijs.

Verwijzers

Praktijk Vrijmoet & Maatman is een praktijk voor basis GGZ voor kinder- en jeugdpsychologie en pedagogiek. Kinderen en hun ouders kunnen bij ons terecht voor vragen rondom de ontwikkeling van hun kind. Vragen kunnen betrekking hebben op:

Gedrag en emotie:

 • Opvoedingsvragen en gedragsproblemen thuis (slapen, eten, driftbuien, angsten etc.)
 • Echtscheidingsproblematiek
 • Verwerking van traumatische gebeurtenissen (met behulp van EMDR, voor informatie zie www.emdr.nl)
 • Omgaan met een (chronische) ziekte
 • Hoofdpijn of buikpijnklachten, zonder verklaarbare oorzaak
 • Somberheid of driftbuien
 • Moeite hebben met het aangaan en onderhouden van sociale contacten
 • Omgaan met verdriet en rouw

Schoolgerelateerde vragen:

 • Leerproblemen (o.a. dyslexie, intelligentieonderzoek)
 • Kleuterschoolverlenging of niet?
 • Werkhoudingsproblemen, concentratieproblemen en AD(H)D.
 • Faalangst en onzekerheid
 • Schoolkeuze na groep 8
 • Het onderwijsniveau bepalen van kinderen die terugkeren naar Nederland nadat ze een periode in het buitenland hebben gewoond.

Wij doen zowel psychologisch onderzoek als het geven van psychologische begeleiding aan het kind/de jongere en ouderbegeleiding aan de ouders.