Vragenlijst

Vragenlijst

Het kan zijn dat wij u vragen een vragenlijst in te vullen. De vragenlijsten kunt u hieronder downloaden.

Er is (a) een “Vragenlijst voor Jongeren (SDQ-Dut)” en (b) een “Vragenlijst voor Ouders of Leerkracht (SDQ-Dut)”

De vragenlijst kunnen hierboven gedownload en geopend worden en dan ingevuld worden. Let op: U moet de vragenlijst daarna wel bewaren/saven op uw eigen computer.

Nadat u de vragenlijst heeft ingevuld, moet u de vragenlijst uitprinten waarna deze ondertekend kan worden. De handtekening hoeft u dus niet op het formulier op uw computer te plaatsen.

De vragenlijsten maken gebruik van invulformulieren die zijn opgesteld in PDF formaat. Indien u de daarvoor benodigde “Adobe reader” niet op uw computer heeft staan kunt u deze hier ook downloaden.

Handleiding vragenlijsten

  • 1. Klik op de juiste vragenlijst.
  • 2. Vul alle vragen online op uw computer in.
  • 3. U mag geen vragen overslaan.
  • 4. U hoeft de vragenlijst niet online van een handtekening te voorzien
  • 5. Indien u alle vragen heeft ingevuld moet u het ingevulde formulier uitprinten.
  • 6. U kunt het ingevulde formulier op uw computer saven.
  • 7. Nadat u het ingevulde formulier heeft uitgeprint mag u het ondertekenen.