Vrijmoet Maatman kinderpsycholoog en pedagoog in Den Haag
Vrijmoet Maatman kinderpsycholoog en pedagoog in Den Haag
Vrijmoet Maatman kinderpsycholoog en pedagoog in Den Haag

Werkwijze

U belt of mailt ons. Telefonisch en soms per mail proberen wij uit te zoeken of u bij ons aan het juiste adres bent. We sturen u per e-mail een intakeformulier op en maken een afspraak voor een intakegesprek. Dit intakeformulier wordt door u ingevuld en ondertekend en ook ondertekend door uw kind als hij/zij ouder is dan 12 jaar. Na de intakefase wordt samen met u een inschatting gemaakt van de rest van het traject, dat er als volgt uit kan zien:

Er wordt voornamelijk gewerkt via de cognitieve gedragstherapie en oplossingsgerichte therapie. Het accent van de gesprekken ligt op het opsporen en veranderen van gedachten (cognities) die tot negatieve emoties leiden. Er wordt expliciet gebruik gemaakt van de sterke kanten van u en uw kind en van de oplossingen die u en uw kind vaak al met succes in andere situaties hebben toegepast. Jantien en Liesbeth zijn beiden geschoold in EMDR, een therapie voor het verwerken van trauma's.

Privacyverklaring

U ondertekent -als u dat wilt- bij ons de privacyverklaring van de NZA. Deze verklaring geeft aan dat u er uit oogpunt van bescherming van uw persoonlijke levenssfeer (en die van uw kind) bezwaar tegen heeft, dat er persoonlijke gegevens als bedoeld in artikel 5 van de Regeling 'Verplichte aanlevering minimale dataset curatieve GGZ', aan een centraal systeem (DIS) worden geleverd.

Effectmeting met ROM (Routine Outcome Monitoring)

Wij zullen u aan het begin van ons contact, halverwege én aan het eind van de begeleiding, vragen om een vragenformulier in te vullen betreffende uw beoordeling van de behandeling . Deze metingen worden gebruikt om het effect van de behandeling in kaart te brengen.