Werkwijze

Werkwijze

U belt of mailt ons. Wij zijn bereikbaar tijdens het spreekuur, elke dag behalve woensdag, van 12.30-13.30. Telefonisch en soms per mail proberen wij uit te zoeken of u bij ons aan het juiste adres bent. We sturen u per e-mail een intakeformulier op en maken een afspraak voor een intakegesprek. Dit intakeformulier wordt door u ingevuld en ondertekend en ook ondertekend door uw kind als hij/zij ouder is dan 12 jaar. Na de intakefase wordt samen met u een inschatting gemaakt van de rest van het traject, dat er als volgt uit kan zien:

  • Een psychologisch onderzoek
    Een psychologisch onderzoek kan helpen om antwoord te geven op vragen over de intelligentie, het zelfbeeld, de persoonlijkheid, concentratievaardigheden en de schoolvorderingen van uw kind. Soms is een psychologisch onderzoek nodig om tot een bepaalde diagnose te komen. In bepaalde gevallen vindt er ook een observatie op school plaats (uiteraard alleen met uw toestemming).
    Binnen twee weken na het onderzoek vindt het adviesgesprek plaats, waarin praktische adviezen voor school en thuis worden gegeven. U ontvangt het onderzoeksrapport maximaal vijf werkdagen na het adviesgesprek. Indien u er prijs op stelt, kan er ook een gesprek op school plaatsvinden.
  • Psychologische begeleiding in de vorm van gesprekken met uw kind en/of met u
    Meestal beginnen we met een serie van drie gesprekken met uw kind, waarna een evaluatie met u volgt. Desgewenst kunnen er vervolggesprekken worden gepland.

Er wordt voornamelijk gewerkt via de cognitieve gedragstherapie en oplossingsgerichte therapie. Het accent van de gesprekken ligt op het opsporen en veranderen van gedachten (cognities) die tot negatieve emoties leiden. Er wordt expliciet gebruik gemaakt van de sterke kanten van u en uw kind en van de oplossingen die u en uw kind vaak al met succes in andere situaties hebben toegepast. Jantien en Liesbeth zijn beiden geschoold in EMDR, een therapie voor het verwerken van trauma’s.

Privacyverklaring

U ondertekent -als u dat wilt- bij ons de privacyverklaring van de NZA. Deze verklaring geeft aan dat u er uit oogpunt van bescherming van uw persoonlijke levenssfeer (en die van uw kind) bezwaar tegen heeft, dat er persoonlijke gegevens als bedoeld in artikel 5 van de Regeling ‘Verplichte aanlevering minimale dataset curatieve GGZ’, aan een centraal systeem (DIS) worden geleverd.