Wie wij zijn

Wie wij zijn

Jantien Vrijmoet-Wiersma, Registerpsycholoog NIP / gezondheidszorg

Ik heb ruim 20 jaar ervaring in het werken met kinderen in de basisschoolleeftijd en het voortgezet onderwijs. Ik heb zeven jaar bij de Schoolbegeleidingsdienst Drielanden Educatieve Dienstverlening gewerkt als schoolpsycholoog. Daarna heb ik zeven jaar als gz-psycholoog in een academisch ziekenhuis (LUMC) gewerkt. Ik heb hier veel ervaring opgedaan met het begeleiden van ernstig zieke kinderen en hun ouders. Ik promoveerde begin 2010 op stress en aanpassing bij ouders van (ernstig) zieke kinderen. Sinds 2010 werk ik full time in de praktijk. Mijn specialisaties zijn ADD/ADHD, dyslexie, tics en dwang, somberheid, angst, kinderen van gescheiden ouders, zieke kinderen (en hun broertjes en zusjes) en trauma. Daarnaast ben ik parttime docent aan de universiteit van Leiden (Master Klinische psychologie) en supervisor NIP/GZ.
BIG registratienummer: 99050804025
AGB code: 94-005230

Liesbeth Maatman-Fleuren, NVO Orthopedagoog-Generalist

Ik werk al ruim 17 jaar met leerlingen van basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs. In 1998 ben ik begonnen bij Drielanden Educatieve Dienstverlening, waar ik 10 jaar ervaring heb opgedaan op het gebied van de diagnostiek en begeleiding van schoolteams. In 2009 ben ik full time gaan werken in onze praktijk Vrijmoet & Maatman. Mijn specialisaties zijn ADD/ADHD, dyslexie, angst, boos gedrag, vergroten van het zelfvertrouwen. Binnen een hockeyclub maak ik me sterk voor het tegengaan van pestgedrag, onder andere door het ontwikkelen van een gedrags- en pestprotocol.
BIG-registratienummer: 89926903331
AGB code: 94-008672

In tijden van drukte werken we al jaren samen met ervaren collega’s die op freelance-basis bij ons werken. Dit zijn allen gekwalificeerde psychologen of orthopedagogen.

Laurien van Dijk, Psycholoog NIP en Remedial Teacher

Ik werk sinds mijn afstuderen met veel plezier met kinderen met leerproblemen. In mijn tijd bij de schoolbegeleidingsdienst (Drielanden Educatieve Dienstverlening) deed ik met name veel diagnostiek, gaf ik cursussen en begeleidde ik schoolteams. Dit was een zeer leerzame periode. Sinds 2007 heb ik een eigen praktijk voor Remedial Teaching waar ik leerlingen van het basisonderwijs en de brugklas begeleid bij taal- en rekenproblemen. Voor de praktijk Vrijmoet en Maatman doe ik diagnostisch onderzoek bij kinderen met leer- en emotionele problemen. Ik ben geregistreerd in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en het Kwaliteitsinstituut Dyslexie, ben lid van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) en van de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT).

Annet Doeschot, GZ-psycholoog

Ik ben gz-psycholoog en werk sinds 2012, met veel plezier, als parttimer in de praktijk Vrijmoet & Maatman. In de praktijk werk ik met kinderen en jongeren met sociale emotionele problemen, gedragsproblemen en ontwikkelingsproblematiek. Ik doe zowel diagnostiek als behandeling en werk daarbij oplossingsgericht en met technieken vanuit de cognitieve gedragstherapie. Daarnaast werk ik sinds 1990 bij de CED-groep, te Rotterdam, als innovatie- en onderwijsadviseur. Binnen deze organisatie heb ik veel ervaring opgedaan met de diagnostiek en begeleiding van leerlingen in de basisschoolleeftijd, hun ouders en leerkrachten. Momenteel begeleid ik vooral scholen, teams en leerkrachten op het gebied van sociale competentie en burgerschap.
BIG registratienummer: 19051084925

Anne Marie Troost, Psycholoog NIP, Master-psycholoog SKJ

Met veel plezier werk ik inmiddels 16 jaar met leerlingen, hun ouders en vaak ook hun leerkrachten. In 2001 ben ik begonnen bij de Schoolbegeleidingsdienst Drielanden Educatieve Dienstverlening en verder gegaan bij OnderwijsAdvies. Sinds maart 2016 werk ik als zelfstandige en doe ik regelmatig psychologisch onderzoek binnen de praktijk Vrijmoet & Maatman. Ik heb veel ervaring op het gebied van onderzoek naar intelligentie, concentratieproblemen (ADD/ADHD), dyslexie, schoolkeuze, e.d.
NIP-nummer: 92174
Master-psycholoog SKJ, registratienummer 130001958

Wieteke Vrijenhoek, SKJ Master Orthopedagoog

Na mijn studie als leerkracht basisonderwijs, heb ik als leerkracht de keuze gemaakt om naast mijn baan Orthopedagogiek te gaan studeren. Sinds 2002 ben ik werkzaam als intern begeleider op een grote basisschool in Den Haag en na mijn afstuderen als orthopedagoog ben ik, naast mijn baan in het onderwijs, sinds 2007 werkzaam als freelancer bij Vrijmoet & Maatman. De combinatie van werken in het onderwijs en het doen van diagnostiek, begeleiding en het geven van adviezen in de praktijk, maken mijn banen uitdagend en mijn kennis praktisch en toepasbaar in zorg en onderwijs. Mijn specialisaties zijn o.a. dyslexie, AD(H)D, oplossingsgericht werken, EMDR, algehele leerachterstanden en onderwijs gerelateerde vragen.
NVO lidmaatschapsnummer: 14717
SKJ registratienummer: 120002866
AGB code: 94011593